Zajmujemy się dystrybucją pelletu z biomas takich jak łuska kawy, łuska słonecznika oraz drewna

EcoPellet

W celu ergonomicznego zagospodarowania , zebrane odpady poddajemy recyklingowi w
wyspecjalizowanych zakładach. Wystawiamy dokumenty potwierdzające recykling (DPR).

RECYKLING I UTYLIZACJA

Nasza oferta

Surowce wtórne

Skup i odbiór surowców wtórnych

Big Bag

Sprzedaż worków big bag i folii rolniczych

EcoPellet

Sprzedaż pelletu

Dostawa do klienta oraz atrakcyjne ceny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie.

Informujemy, iż w latach 2018-2019 firma Daniel Czyżak East Eco. Zrealizowała operację dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej 
pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA EAST-ECO DANIEL CZYŻAK POPRZEZ ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SKALI DZIAŁALNOŚCI.

Projekt miał na celu, zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprzez utwardzenie działki oraz zakup środków trwałych wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy, w ramach działania 19:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.