Recykling i utylizacja

W celu ergonomicznego zagospodarowania , zebrane odpady poddajemy recyklingowi w wyspecjalizowanych zakładach. Wystawiamy dokumenty potwierdzające recykling (DPR).

Utylizacja

W przypadku odpadów, których nie można poddać recyklingowi , przekazujemy je do utylizacji .

Proces utylizacji dobierany jest adekwatnie co do rodzaju i jakości odpadu w celu optymalizacji
kosztów. Dzięki tym działaniom możemy Państwu zaoferować konkurencyjne ceny naszych
usług.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.